مرکزخرید-واحدهای تجاری ومرکز خرید مجتمع رنگین کمان

واحد های تجاری مجموعه در طبقات هم کف و اول قرارگرفته اند .

مشاهده

1 مرکزخریدواحدهای تجاری ومرکز خرید مجتمع رنگین کمان

هتل-هتل ۴ ستاره رنگین کمان

هتل در طبقات چهارم تا ششم مجتمع رنگین کمان واقع گردیده است

مشاهده

2 هتلهتل ۴ ستاره رنگین کمان

شهر بازی-شهربازی کودکان وبزرگسالان

در طبقات فوقانی مرکز تجاری شهر بازی مدرن و پیشرفته ای طراحی و اجرا گردیده است

مشاهده

3 شهر بازیشهربازی کودکان وبزرگسالان

سالن اجلاس با ظرفیت 40 نفر

مشاهده

4 هتلسالن اجلاس

اخبار و مناسبت ها

  تور مجازی مشاهده کل تورها «

 • شهر بازی

  شهر بازی

  شهر بازی

 • مرکزخرید

  مرکزخرید

  مرکزخرید

 • هتل ۴ ستاره رنگین کمان

  هتل ۴ ستاره رنگین کمان

  هتل ۴ ستاره رنگین کمان